Termeni generali și condiții

Termeni generali și condiții

Asistența în caz de defecțiune a autovehicului

I) Definiții

1) Reprezentant: angajatul Furnizorului, agent contractat sau angajatul acestuia desemnat de Furnizor pentru a efectua Serviciul și/sau pentru a-i promova produsele.

2) Centru de control: Furnizorul operează un centru de control disponibil 24 de ore pe zi. Numărul de telefon al centrului de control este urmatorul: 031 810 30 83. Convorbirile telefonice cu centrul de control sunt înregistrate.

3) Client: persoană fizică sau juridică care are semnat un contract valabil cu Furnizorul.

4) Sofer: persoană ce conduce legitim vehiculul în cauză, cu bună știință și cu permisiunea proprietarului vehiculului.

5) Service: dacă nu este altfel definit, cel mai apropiat service auto de Locație, ce dispune de toate autorizațiile legale pentru a-și desfășura activitatea și care oferă garanție cel puțin 6 luni pentru reparațiile efectuate și care se angajează și deasemenea este probabil să repare autovehiculul. În cazul unui autovehicul aflat în garanție, prin Service se înțelege acel Service listat de importatorul mărcii, sau dacă acesta nu există în acea țară, orice atelier de reparații care este apt de a repara autovehiculul, avizează cererile de garanții și iși asumă dreptul de posesie al garanțiilor, garanții legate de reparații.

6) Vehicul: Vehicul de pasageri: autovehicul sau motociclu înregistrat de client care are o masă maximă autorizată brută de 3500 de kg, și al cărui certificat de îmatriculare este categoria B (exceptând minibus) sau categoria A, și este înregistrat în baza de date. Camion ușor: dubă sau minibus (cu un numar total de locuri egal cu 9 incluzând și șoferul) înregistrat de client și care are o masă brută de 3500 kg, și al cărui certificat de îmatriculare este categoria B și care este înregistrat în baza de date. Camion și autobuz: orice vehicul motorizat înregistrat de catre client care are o greutate maximă ce depașește 3500 kg pe axă și a cărei capacitate depășește 9 persoane/autobuz înregistrat în baza de date.

II) Eveniment

1) Eveniment de service: (pe scurt: eveniment) apare în caz de accident, defecțiune tehnică și/sau neglijență.

a) Accident:inseamnă orice accident în trafic sau o pătrundere prin efracție în autovehicul.

b) Defecțiune tehnică: o defecțiune mecanică sau electrică ce are ca efect imobilizarea imediată a vehiculului, sau o defecțiune neașteptată ce pune în pericol siguranța traficului și face imposibilă conducerea acestuia.

c)Neglijență:vehiculul devine inoperativ ca urmare a folosirii neadecvate sau a neglijenței în operare. Neglijența este spre exemplu, dar nu limitându-se la: încuierea cheilor în vehicul, conducerea pe drumuri nepavate sau împotmolirea în timp ce se conduce pe drumuri nepracticabile, rămânerea fără combustibil sau folosirea altui tip de combustibil decât cel adecvat, epuizarea bateriei, lipsa mentenanței, impropriul schimb al parametrilor vehiculului, etc..

2) Inoperativitate: vehiculul este considerat a fi inoperational atunci când, în conformitate cu reglementările legale, nu îi este permis să circule, sau este puțin probabil ca dacă va fi condus pe distanța către service nu i se vor cauza daune adiționale.

3)Reparație pe loc: eliminarea cauzei ce are ca rezultat faptul că vehiculul devine operațional, și poate fi condus la atelierul de reparații fără a i se cauza daune adiționale și în conformitate cu reglementările rutiere. Furnizorul este responsabil cu determinarea metodei.

4) Locație : locul unde incidentul a survenit și unde totodată unde vehiculul este localizat. Locația trebuie să fie un drum pavat unde accesul la autovehicul să se facă ușor fără restricții rutiere referitoare la vehicule.

III) Alte concepte

1) TGC: prezentele Termene Generale și Condiții

2) Managementul informației: înregistrarea datelor referitoare la recuperare (vehicul, șofer, locație, descrierea problemei, etc). Managementul informației este parte integrantă a serviciului în fiecare caz.

3)Bază de date: lista autovehiculelor și a persoanelor acoperite de prezentul contract pusă la dispoziție Furnizorului de către Client și care include datele din Termenii Generali și Condiții și din prezentul contract. Baza de date devine efectiva în momentul în care Furnizorul a primit-o de la Client. Furnizorul nu va fi considerat responsabil de orice greșeală sau date incomplete sau prejudicii generate de asemenea date iar dacă asemenea erori sau defecte sunt detectate partea ce a detectat va fi responsabilă de a informa cealalta parte. Serviciul va fi furnizat pe baza înregistrărilor din baza de date la momentul apariției Evenimentului, orice consecințe rezultate ca urmare a înregistrării ulterioare fiind suportate de Client.

4) Contract: înțelegerea specifică între Client și Furnizor încheiată prin respectarea Termenilor Generali și a Condițiilor care, dacă parțile o doresc, poate funcționa ca acord cadru. În cazul în care contractul conține termeni ce sunt în conflict cu Termenii Generali și Condițiile atunci termenii contractului primează.

5) Serviciu: activitatea, sau orice alt suport, care este furnizat în mod direct sau indirect de Furnizor în cadrul prezentului contract și în beneficiul Clientului sau al șoferului.

IV) Extinderea teritotială

Pachetul Local

Pachetul Local este aplicabil doar în localitatea de reședință a Clientului sau în localitatea declarată de client la procurarea pachetului.

Pachetele Național și Național Full

Pachetele Național și Național Full sunt aplicabile pe intreg teritoriul Romaniei.

Pachetul Euro Călătorii:

Croația, Serbia, Slovenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția, Vatican

Serviciile sunt gratis în țările meționate mai jos, dar timpul de 2 ore, în care se ajunge la locul intervenției poate varia și serviciile disponibile sunt limitate: Bosnia si Herțegovina, Kosovo, Macedonia, Muntenegru.

Serviciile nu sunt gratis în țările menționate mai jos iar timpul de 2 ore, in care se ajunge la locul incidentului poate varia: Albania, Belarus, Moldova, Rusia, Turcia, Ucraina.

V)  Servicii de asistență

1)Servicii de urgență: Furnizorul operează un centru de control accesibil 24 de ore din 24 care este accesibil la numărul de telefon special dedicat. Furnizorul este disponibil continuu fără apel în așteptare sau reapelare timp de 24 de ore pe zi.

2) Managementul informației: inregistrarea datelor și a informațiilor legate de eveniment (client, vehicul, locație, descrierea problemei, etc...)

3) Informații legate de service: transferul de informații precum service-uri auto, vulcanizări sau alte informații necesare pentru a repara vehiculul inoperativ, prin telefon din baza de date a Furnizorului, de către acesta către șofer.

4) Folosirea serviciilor de urgență: se înțelege că pe perioada derulării prezentului contract, serviciul de asistență poate fi folosit de un număr de dați precum este menționat în termenii și condițiile specifice.

5)Serviciul oferit gratis: Serviciul oferit gratis este acel serviciu definit ca atare de către părți în termenii și condițiile specifice.

6) Serviciul de recuperare: include constatarea la fața locului și încercarea de a repara autovehiculul. Reprezentantul va încerca să repare vehiculul pe loc cel puțin pentru a face posibil ca acesta să ajungă acasă sau la destinație și va duce autovehiculul la service pentru reparații. Reprezentantul va petrece până la 30 de minute pentru a repara vehiculul la fața locului dar dacă se consideră ca vehiculul poate deveni operațional ca urmare a reparației la fața locului atunci Furnizorul poate solicita extinderea acestei perioade pe cheltuiala sa.

7)Procurarea pieselor de schimb: Reprezentantul poate procura piesa/piesele necesare reparării vehiculului la fața locului (în limita a 400 Lei) și o/le va transporta la locul incidentului. Dacă vehiculul este transportat la un Service localizat în afara țării iar piesa de schimb necesară nu este disponibilă în acea țară dar este disponibilă în Romania atunci reprezentantul va procura piesa și o va expedia printr-un serviciu de curierat către acel service care va efectua reparația autovehiculului. Clientul este obligat să achite contravaloarea piesei/pieselor și a serviciilor poștale la destinație.

8) Transportul către Service: în cazul în care reparația la fața locului nu este posibilă, Reprezentantul furnizorului va transporta vehiculul și pasagerii către cel mai apropiat service conform contractului.

9)Dacă reparația în cadrul service-ului nu poate fi rezolvată în acea zi:

a)Transport către destinație: dacă reparația în cadrul atelierului local este așteptată să dureze mai mult decât se specifică în contract, Furnizorul va organiza repatrierea vehiculului și va aranja costurile cu Clientul în conformitate cu prezentul contract.

b) Stocare: dacă vehiculul transportat de către Reprezentant din oricare motiv (weekend, sărbători legale, etc...) nu poate fi dus în interiorul service-ului zonal, Furnizorul va organiza stocarea vehiculului într-o zonă adiacentă până la deschiderea atelierului de reparații, dar cel târziu până în prima zi lucratoare.

c)Transport: dacă din orice motiv (ex.: atelierul de reparații este închis în weekend) vehiculul este mai întâi transportat către un loc de stocare, Furnizorul va asigura transportul către un service în următoarea zi lucrătoare.

d) Mașină de schimb: Furnizorul va organiza și va acoperi costul de închiriere al unui autovehicul de categoria menționată în contract (pe perioada mentionată în contract). Pentru perioada de închiriere  ce o va depăși pe cea menționată în contract Clientul va putea folosi autovehiculul închiriat la prețul cu discount negociat de Furnizor cu firma de închirieri. Orice alte costuri (asigurare adițională, unelte, amenzi de circulație, combustibil, accesorii lipsă, depozit, etc.) vor fi rambursate de către Client sau șofer la sfârșitul serviciului pe baza facturilor emise de firma de închirieri și a agentului. Imediat ce nu mai este nevoie de mașina de schimb, asiguratul este obligat să returneze mașina la locația partenerului. Este posibil deasemenea să fie nevoie de un depozit sau de un card de credit în funcție de regulile partenerului. Returnarea mașinii închiriate va fi făcută în schimbul unei declarații scrise. 

e) Călătoria: la alegerea Furnizorului și organizat de către Furnizor, cu costuri ce vor fi rambursate în baza contractului, pasagerii înregistrați cu vehiculul în cauză (numarul maxim prevăzut de constructor) li se va furniza transport public internațional (autobuz sau tren).

f) Cazarea: organizarea cazării pentru pasageri, în limita maxima admisă de constructor pentru acel tip de autovehicul,  într-un hotel de până la maxim  3 stele în proximitatea locației evenimentului, fără a fi incluse costurile legate de mâncare și pentru perioada menționată în contract.

Furnizorul va rambursa șoferului costul plătit după prezentarea de către acesta a facturii originale. Cazarea este gratuită doar dacă contractorul cere rambursarea de către furnizor a cazării neplanificate ca urmare a evenimentului. Cazarea ce a fost rezervată înainte de apariția evenimentului nu este rambursată de Furnizor.

g) Călătoria de întoarcere, șoferul: dacă șoferul nu poate aștepta ca reparațiile să fie efectuate în service și trebuie să se întoarcă acasă sau să-și continue călătoria către destinație, Furnizorul va organiza și va trimite un șofer către atelierul de reparații pentru a returna vehiculul ce a fost reparat. Costurile (tariful zilnic al șoferului și cheltuielile de călătorie) vor fi reglementate în termenii prezentului contract.

h) Serviciul de mesagerie: dacă șoferul dorește sau dacă situația o cere, Furnizorul va organiza schimbul de mesaje pe cheltuiala sa, între șofer și contractor, sau către o altă persoană identificată clar (nume, numar de telefon)

i) Asistență medicală: dacă șoferul se îmbolnăvește sau suferă un accident în timp ce este în altă țară, și nu mai este capabil sa conducă mașina mai departe, la cererea acestuia Furnizorul va trimite un sofer pentru a aduce vehiculul si pasagerii săi acasă.

j) Garanția: în cazul în care șoferul  nu dispune de suma necesară de bani pentru a achita costul pieselor de schimb sau costul reparației în sine Furnizorul se poate angaja să garanteze plata către Service.

VI) Condiții de îndeplinire ale serviciilor.

1) Toate apelurile de urgență vor fi direcționate către centrul de control al Furnizorului. Numărul de urgență este următorul: 031 810 30 83.

2) Proprietarul vehiculului este responsabil de toate reparațiile neacoperite sau neincluse în prezentul contract, furnizorul excluzându-și orice responsabilitate.

3) Dacă vehiculul este transportat la domiciliu, cauza ce a dus la producerea defecțiunii, va fi considerată, până la transportarea la un service și constarea cauzei reale urmate de informarea Furnizorului, Neglijența.

4) În cazul în care apare o noua defecțiune de la ultima reparație la fața locului, din aceiași cauză, serviciul gratis este disponibil doar dacă clientul a dus vehiculul la un atelier pentru a determina cauza defecțiunii.

5) După o reparație încheiată cu succes la fața locului, dacă apare o nouă defecțiune cauzată de același motiv, în decurs de o lună de la cazul precedent serviciul este disponibil gratis dacă clientul poate demonstra că vehiculul a fost reparat pe baza documentelor justificative.

6) Dacă vehiculul este transportat la domiciliu/sediu, contractorul/șoferul trebuie să se asigure că acesta a fost reparat la un atelier de reparații autorizat înainte de a pleca într-o nouă călătorie.

7) Furnizorul nu-și asumă nicio responsabilitate dacă reparațiile necesare au fost făcute iar pe perioada de garanție a acestora apare încă o defecțiune din aceiași cauză.

8) Înainte de a folosi serviciul, șoferul trebuie să se asigure că Reprezentantul ce a sosit la fața locului este cu adevărat Reprezentantul Furnizorului, deoarece dacă serviciul este prestat de altcineva Furnizorul nu-și va asuma nicio responsabilitate.

9) Costul pieselor de schimb necesare pentru a efectua reparația, manopera transportul/livrarea sau oricare alte costuri sau avarii neacoperite de prezentul contract vor fi suportate de către client/șofer.

10) Contractorul/șoferul isi asumă responsabilitatea deasemenea pentru orice alte reparații ce exced limitele serviciilor menționate în prezentul contract.

11) Dacă vehiculul a fost transportat la un service se va înțelege ca service-ul nu este considerat a fi Reprezentant al Furnizorului. Service-ul lucrează în numele șoferului/clientului și din această cauză Furnizorul nu-și asumă responsabilitatea pentru serviciile prestate.

13)Vehiculul va dispune de un inel de tractare ce este potrivit pentru fixarea acestuia pe autovehiculul de tractare. În lipsa acestuia Furnizorul este indreptatit sa refuze indeplinirea serviciului.

14) În absența spațiului necesar pentru pasageri, Furnizorul își rezervă dreptul de a transporta separat vehiculul și pasagerii acestuia în limita a 5 persoane.

15) Furnizorul va determina, pe baza datelor disponibile sau, în lipsa acestora pe baza declarației șoferului dacă vehiculul este acoperit de garanție sau de alt serviciu de asistență oferit de alt furnizor și deasemenea dacă vehiculul este subiectul unor restricții de garanție. Dacă autovehiculul este subiectul unor servicii de asistență oferite de un alt furnizor serviciul de asistență va fi îndeplinit în baza acelor conditii. În acest caz, dacă reparația ar afecta drepturile legate de serviciul extern, furnizorul va efectua reparațiile doar la cererea și pe responsabilitatea șoferului. Furnizorul va fi îndreptațit să ceară șoferului o declarație scrisă pentu a confirma instrucțiunile de reparație.

16)Serviciile gratis sunt subiectul notificării Furnizorului în legatură cu evenimentul și cu serviciile ce trebuiesc organizate de Furnizor. Costurile ulterioare pot fi acceptate doar dacă acestea au fost agreate în prealabil efectuării serviciului cu Furnizorul.

17)Serviciile oferite gratuit pot fi oferite doar dacă defecțiunea apare în timpul utilizării vehiculului. În cazul în care vehiculul nu pornește la rece Furnizorul iși rezervă dreptul de a decide în privința fiecărui caz în parte.

18) Cazarea și călătoria vor fi disponibile pentu persoanele prezente în vehicul la momentul evenimentului, cu mențiunea că numărul persoanelor nu va putea să depăsească numărul maxim autorizat specificat de constructor pentru acel tip de vehicul. Mașina de schimb, călătoria sau cazarea sunt valabile și în combinație dar costul total al acestor servicii nu va putea depași limita stabilită în prezentul contract.

19) În urma notificării despre incident Furnizorul își rezervă dreptul de a defini serviciile la care este îndreptațit șoferul în baza prezentului contract și luând în considerare preferințele exprimate de șofer/client.

20) Rambursarea ulterioară a serviciilor se va face în baza costurilor reale, indiferent de suma prevazuta în prezentul contract, dar limitat la aceasta.

VII) Excluderi

1) Furnizorul nu poate fi obligat la efectuarea serviciului, sau este îndreptațit să pretindă costuri adiționale în urmatoarele cazuri:

a) Autovehiculul nu dispune de roata de rezerva necesară pentru efectuarea reparației.

b) Vehiculul este localizat pe un drum care nu este pavat și nu se poate ajunge la el pe un drum pavat (ex: noroi, apă, etc) unde un camion de tractare nu poate ajunge sau alte obstacole sunt prezente (ex: drum închis).

c) Când apare un caz de forța majoră (război, terorism, dezastre naturale, condiții meteo și de trafic extreme) ce pot pune în pericol siguranța în prestarea serviciilor de către Furnizor sau o fac imposibilă.

d) Dacă vehiculul nu dispune de un inel de tractare necesar pentu a fi urcat pe vehiculul de transport, sau dacă vehiculul poate fi transportat sau recuperat doar cu ajutorul unor echipamente speciale (macara).

e) Vehicule folosite  pentru activități sportive (curse, antrenamente, viteza, etc) sau supuse unor teste de fiabilitate.

f) Vehicule cu un număr de pasageri peste cel maxim prevăzut de constructor sau cu o greutate peste cea maxim admisă pentru acel tip de vehicul.

g) În cazul vehiculelor care nu erau în stare de funcționare la momentul înregistrării lor în baza prezentului contract iar defecțiune a aparut ca urmare a unei reparații neprofesionale (ce nu este în concordanța cu specificațiile constructorului).

h) În cazul în care defecțiunea este rezultatul folosirii de lichide (combustibil, lubrefianți, lichid de frână sau agent de răcire) diferit de specificațiile/caracteristicile producătorului sau din lipsa acestora, de ruperea unor curele, doar dacă se poate demonstra credibil că revizia și reparația vehiculului au fost făcute în concordanță cu specificațiile producătorului.

i) Dacă în urma unor servicii prestate anterior contractorului/clientului sau șoferului, acestea sunt considerate datorie la momentul apariției noului eveniment.

j) În cazul vehiculelor care au fost folosite pentru un timp îndelungat (o lună fără întrerupere) în afara țării.

k) În cazul unor  vehicule avariate care nu au fost reparate în concordanța cu specificațiile producătorului.

2) Contractorul/ clientul/ șoferul i-a la cunoștință că durata și costul serviciilor menționate în prezentul contract pot varia în funcție de țara evenimentului.

3) Furnizorul nu este responsabil de daunele cauzate de șofer altora.

4) Furnizorul va refuza serviciul/obligația de plată dacă se dovedește că clientul, șoferul sau o rudă a acestuia ce locuiește în aceiași gospodărie, angajați ai clientului, agenți, clientul ca entitate legala, sau orice alta formă de entitate sau membri ai corpurilor statutare au cauzat defecțiunea intenționat sau prin neglijență.

5) Serviciile gratis nu se aplică pentru:

a) Vehicule mai vechi de 12 ani de la data fabricației.

b) Costurile care pot fi rambursate de garanția în vigoare, garanția sau polița de asigurare; parțile agreează că dacă vehiculul este în garanție de la producător si piesele aflate în garanție cauzează defecțiunea sau când vehiculul se defectează din nou din aceiași cauză, în perioada de garanție, din cauza unei reparații executată impropriu și deasemenea pentru costurile rambursate de terți și/sau polița CASCO;

c) Vehiculul ce transportă mai mulți pasageri decât numarul maxim admis sau o greutate peste cea maxim admisă;

d) În cazul în care defecțiunea este rezultatul folosirii de lichide (combustibil, lubrefianți, lichid de frână sau agent de răcire) diferit de specificațiile/caracteristicile producătorului sau din lipsa acestora, de ruperea curelei de transmisie, a curelei de distribuție, doar dacă se poate demonstra credibil ca revizia și reparația vehiculului, schimbul fluidelor și a consumabilelor au fost făcute în concordanță cu specificațiile producătorului. Deasemenea și vehicululului cu o pană de cauciuc sau o roată avariată, dacă nu are o roată de rezervă adecvată.

e) Vehicule folosite  pentru activități sportive (curse, antrenamente, viteza, etc) sau supuse unor teste de fiabilitate.

f) Dacă în momentul apariției evenimentului vehiculul contractat nu are inspecția tehnică periodică valabilă;

g) În cazul unor plângeri rezultate ca urmare a unor măsuri/prevederi legale ale statului român sau/și a altor state sau autoritați.

h) În cazul unui eveniment ce a fost cauzat de supraîncărcare sau folosirea necorespunzătoare sau în afara legii și/sau neglijența în tractare a autovehiculului.

i) Eveniment apărut ca urmare a folosirii improprii a vehiculului contractat (neglijență),

6) Defecțiune apărută la reședința sau domiciliul șoferului înainte de plecare.

7) Avarii cauzate de autovehiculele de tractare.

8) Accident sau defecțiune tehnică ce a apărut în afara drumurilor publice, în zone restricționate traficului sau alte locuri.

9) Avarii ce au rezultat ca urmare a furtului și/sau vandalismului.

10) Avarii rezultate din lipsa reviziilor prescrise în cartea de service.

11) Costul reparației finale în cadrul service-ului.

12) Costul combustibilului și a taxelor de autostradă/pod.

13) Orice altă despăgubire care este acoperită de altă asigurare.

14) Dacă persoana care conducea vehiculul era sub influența alcoolului sau a altor substanțe ce alterează discernământul și accidentul sau intenția de suicid sunt cauzate de acestea.

15) Dacă costurile și cheltuielile pentru persoanele ce călătoreau în vehicul, și dacă acestea au fost achitate în avans, nu sunt dovedite cu facturile originale.

16) Dacă persoanele ce călătoreau în vehicul ascund orice fapt relevant în relație cu acțiunea prezentului contract, sau îl induc în eroare pe Furnizor în reglarea cazului în legatură cu un fapt care are orice implicație în obligațiile de plata sau în suma platită de Furnizor.

17)Furnizorului nu i se poate cere să execute serviciul în urmatoarele circumstanțe, în particular:

a. Condiții meteo dificile, atunci când Furnizorul crede că intervenția este imposibilă.

b. Dacă vehiculul este localizat într-o zona inaccesibilă în afara unui drum pavat (ex: noroi, inundații sau înzăpeziri)

c. Dacă vehiculul avariat poate fi transportat/recuperat doar de un vehicul special (macara)

d) forță majoră (razboi, razboi civil, acte de terorism, insurecție armată, rebeliune, dezastre naturale, greve, întreruperea sau restricționarea alimentarii cu energie electrică sau a serviciilor de telefonie, etc)